Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak to vše začalo

26. 1. 2016

Historie včelařského spolku v Halenkově

 

     První zmínka o organizovaném včelaření v obci Halenkov se s největší pravděpodobností vztahuje k roku 1901. V obecní kronice se píše, že se dne 28. dubna 1901 za hojné účasti, hlavně rolníků, řemeslníků a dělníků, konala ustavující valná schůze včelařského spolku. Schůzi řídil pan František Adámek, správce školy na Bařinách, který uvedl některé momenty z historie včelařství, přečetl a vysvětlil stanovy spolku. Obsáhlou řeč o důležitosti včelaření pro lid a o účelu spolku pronesl dp. Heroudek. Předsedou schůze byl zvolen pan Josef Kopecký, starosta obce. Přihlásilo se 31 členů ze všech skupin obyvatelstva (duchovenstvo, učitelstvo, lesní a tovární úřednictvo, rolníci, řemeslníci a dělníci). Výbor byl zvolen aklamací: předsedou – Fantišek Sedláček, úředník, jednatelem a pokladníkem – František Adámek, správce školy na Bařinách. Členy výboru se stali: starosta obce Josef Kopecký, František Vyškovský, Václav Kopecký a Josef Kozák. Bohužel u jmen chybí čísla popisná. Následovalo půjčování včelařských časopisů. Na schůzi byly vystaveny: klát upravený na dílo pohyblivé, rozličné drobné včelařské nářadí, medomet, plemenáček a brněnský úl.

     V hostinci „U Vyškovských“ proběhla  26. března 1902 výroční schůze včelařského spolku. Předseda pan František Sedláček uvítal hosty a představil delegáta ústředního spolku pana Polanského, který měl zajímavou přednášku. Ikdyž bylo počasí nepříznivé, tak účast rolníků, dělníků a úředníků byla vysoká, zúčastnil se i pan nadlesní F. Žák s panem adjunktem. Vzpomínka byla věnována vysoce ctěnému panu řediteli Julkovi, známémému svou vzácnou a šlechetnou povahou. Do výboru byli zvoleni titéž pánové, pouze za odstupujícího pana nadlesního byl zvolen rolník pan Josef Řepka. Předsedou byl zvolen pan František Sedláček, místopředsedou starosta obce pan Josef Kopecký, jednatelem, pokladníkem a delegátem do ústředního zemského spolku pan František Adámek. Do spolku přistoupilo pět nových členů. Další přednášky a schůze se měly podle usnesení konat v Janové, Novém Hrozenkově, Halenkově a Hovězí.

     V roce 1903 bylo velmi vrtkavé počasí, zima začala brzy, v únoru přišly silné deště, v březnu tání, o velikonocích napadl sníh, ještě 19. a 20. dubna zuřily na Valašsku velké sněhové vánice, po celou zimu nebylo tolik sněhu, jako v těchto dnech. Včely v té kruté zimě dobře přezimovaly. Povodně v první půli července způsobily četné pohromy, ještě 18. listopadu přišla velká povodeň, také se včeličkami byla veliká bída, protože rok byl velice mokrý. Výroční schůze se zúčastnilo hodně inteligence a živnostníků, ale rolníků  málo. Představenstvo spolku  zůstalo stejné, nově byl zvolen pouze pan J.Himmer.

Bylo usneseno, že příští schůze se bude konat v Hovězí.

     Výroční valné schůze včelařského spolku pro vsetínský okres 27. března 1904  se v Halenkově zúčastnilo velké množství rolníků i ze vzdálenějších údolí a všech okolních obcí. Hostem byl vrchní zahradník ze Vsetína pan V. Strauch. Ze zprávy o činnosti vyplývá, že se správa spolku o rozvoj včelařství stará, avšak mnozí včelaři nevěnovali včelařství v kraji dosti péče. V září 1903 uspořádal spolek včelařský kurz ve Vsetíně, nejvíce se ho zúčastnilo učitelstvo, přednášeli na něm delegáti zemského spolku M. Pilát a D. Polanský. Jednatelská zpráva se zmínila o zlepšování a šetření včelí pastvy - lip. Pan Strauch přednášel o důležitosti ovocnictví a včelařství. Jeho hodinu a půl trvající přednáška byla vyslechnuta se vší pozorností. Volbami byli zvoleni stejní funkcionáři, nově pan J. Tkadlec. Za nové členy spolku se přihlásili farář naší obce pan František Procházka a obchodník pan Strbačka. Pan farář v obci působil od r. 1896, byl hudebník a zastával po několik let funkci předsedy školní rady.

     Po veliké snůšce, kdy v roce 1904 vytočili včelaři po centech medu, zůstaly včely v roce 1905 slabé, velmi zle zazimovaly, mnohé dostaly úplavici, takže některým včelařům zbyla v úlech jen zimní zásoba medu, ale včelstvo jen velice slabé nebo žádné.

 

     V kronice obce se do roku 1920 již nenachází ani jedna zmínka o včelařském spolku.

 

 

Přidávám kuriozity, které jsou zde zmiňovány.

 

     Největším včelařem na světě byl v roce 1911 pan Harrison v Kalifornii, který choval

6 000 včelstev, od nich  ročně v průměru vytočil 100 000kg medu. V Řecku bylo 300 000 včelstev, v Dánsku 80 000, v Rusku 110 000, v Belgii 200 000, v Holandsku 240 000 a v Německu 1 450 000. Nejvíce úlů v Evropě čítalo Rakousko – Uhersko 1 550 000 včelstev, jejichž roční produkce dosahovala 20 až 21 miliónů kilogramů. Spojené státy americké měly 2 900 000 včelstev, která patřila 70 000 včelařů.

 

     V roce 1920 bylo v ČSR přes 20 000 včelařů, zazimovaných včelstev 486 000, rojů 183 723. Medu bylo vytočeno 7 686q za 16,2 miliónů korun, vosku 529q za 2 milióny korun.

 

 

Z kroniky OÚ Halenkov zpracovala  Mgr. Věra Kopecká